Visserij, aquacultuur en maritieme zaken

De Europese Unie is exclusief bevoegd op het gebied van de instandhouding van de visbestanden. Tevens beslist de Unie over handelsnormen en – relaties aangaande visserij- en aquacultuurproducten, zowel binnen als buiten de Europese eenheidsmarkt. De EU definieert en financiert belangrijke onderzoeksprojecten met betrekking tot het mariene milieu. Tot slot definieert ze richtlijnen voor de organisatie van de mariene ruimte en de ontwikkeling van hernieuwbare energie op zee.

Het team van AliénorEU is gespecialiseerd in de volgende beleidsthema’s:

-          Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

-          Handelsnormen over vis - en andere aquacultuurproducten binnen de interne markt (inclusief etiketteringsnormen)

-          Internationaal handelsbeleid van de EU

-          Onderzoeksbeleid voor aquacultuur en maritieme zaken

-          Het geïntegreerd maritiem beleid

-          Beheer van binnenwateren

 

Neem contact op met Cécile Fouquet voor meer informatie.