Landbouw en Agri-food

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een van de belangrijkste communautaire beleidsdomeinen. Het streefdoel is een duurzame, competitieve, innoverenede en milieuvriendelijke landbouw. Directe betalingen, plattelandsontwikkeling en de gemeenschappelijke worden in Brussel geregeld door de EuropeseCommissie, de Europese lidstaten en het Europeees Parlement.

Het team van AliénorEU is gespecialiseerd in de volgende beleidsdomeinen:

-          Gemeenschappelijk landbouwbeleid

-          Gemeenschappelijke organisatie van de markten

-          Etikettering

-          Milieubeleid

-          Dierenwelzijn

-          Onderzoeksprojecten in het domein van landbouw

 

Neem contact op met Mélanie Lamaison voor meer informatie en andere acties