Grondstoffen en afval

Een efficiënt gebruik van hulpbronnen, toegang tot grondstoffen en het beheer, gebruik en hergebruik ervan, vormen onderwerp van verschillende debatten binnen de Europese instellingen.  In de evolutie naar een samenleving die deze grondstoffen efficiënt gebruikt, is het nodig om de discussie aan te snijden aangaande gronstoffen, productontwerp, het end-of-lifemangement van producten en secundiare materialen.

Het team van AliénorEU is gespecialiseerd in de volgende beleidsthema’s:

-          Grondstoffen

-          Afvalbeheer

-          Productontwikkeling

-          Milieubeleid

-          Regels voor de werkeing van de interne markt

 

Neem contact op met Elise Regairaz voor meer informatie.