Expertise

Het internationale, Europese en nationale niveau zijn nauw met elkaar verbonden. Het begrijpen van de algemene context, van de lokale tot de nieuwste internationale beslissingen, is cruciaal om de meest efficiënte strategieën op EU-niveau uit te werken.


Onze team is zich volledig bewust van deze uitdaging en is nauw betrokken bij nationale, Europese en internationale discussies op de volgende gebieden:


- Visserij, aquacultuur en maritieme zalen
- Bosbeleid
- Dierenwelzijn
- Landbow en Agri-food
- Grondstoffen and afval

En ook:
- Milieu
- Vervoer
- Energie