Dierenwelzijn

Vanuit het besef dat dieren gevoelige wezens zijn, staat de EU erop hun welzijn en bescherming te verzekeren, zowel binnen als buiten haar grondgebied. Dierenproductie in Europa is bijgevolg strikt geregelementeerd. Alle wetgevende ontwikkelingen op dit gebied hebben een grote impact op de betrokken landbouwsectoren. Daarom is een goed begrip van dit beleid noodzakelijk, net als de samenhang met ontwikkelingen in de internationale handel.

Het team van AliénorEU is gespecialiseerd in de volgende beleidsthema’s:

-          Normen voor fokkers met betrekking tot dierenwelzijn

-          Hygiëne-normen

-          Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

-          Handelsnormen voor landbouwproducten binnen de interne markt

-          Internationaal handelsbeleid van de EU

-          Milieubeleid

 

Neem contact op met Mélanie Lamaison voor meer informatie en andere acties