Bosbeleid

Het bos heeft een speciale status in de Europese Unie omdat het belangrijk is voor veel Europese beleidsdomeinen zoals energie, landbouw, ondernemerschap en toerisme, biodiversiteit, bodem, etc. Hoewel bosbeheer een nationale bevoegdheid is, hebben veel Europese acties en initaitieven gevolgen voor het beheer van Europee en niet-Europese bossen.

Het team van AliénorEU is gespecialiseerd in de volgende beleidsthema’s:

-          Europese bosbouwstrategie

-          Gemeenschappelijk landbouwbeleid

-          Milieubeleid

-          Beleid ter bestrij

-          Onderzoeksbeleid op et gebied van landbouw en bosbouw

 

Neem contact op met Mélanie Lamaison voor meer informatie en andere acties