Belangenvertegenwoordiging

 

Uw invloed en zichtbaarheid verhogen

Het is van belang dat uw stem gehoord wordt en dat er rekening mee wordt gehouden door Europese beleidmakers, opiniemakers en andere betrokken partijen.

Het is van belang dat Europese beleidsmakers, opiniemakers en andere betrokken partijen uw standpunt horen en er ook rekening mee houden.

AliénorEU adviseert en assisteert u bij het ondernemen van acties om uw belangen te vertegenwoordigen en uw sector te promoten.

Wij ontwikkelen voor u:

-          Een lobbystrategie

-          Een communicatiestrategie

-          Ontmoetingsdagen met Europese besluitvormers

-          De organisatie van evenementen in het Europees Parlement of in Brussel

 

Uw netwerk uitbreiden

Relaties opbouwen met mensen uit uw sector die betrokken zijn bij eht Europees beleid, stelt u in staat om beter te reageren op hun argumenten en om strategische allianties te creëren.

Dankzij onze talenkennis en ons uitgebreid netwerk van bevoorrechte spelers, brengt AliénorEU u in contact met de meest actieve oranisaties in uw vakgebied. Door uw boodschap uit te dragen naar actoren uit verschillende takken - bedrijven, ngo’s, onderzoekers, journalisten, academici, etc - wordt uw stem breed gehoord en uw invloed verhoogd. Een omvangrijk netwerk is uiterst waardevol voor eventuele toekomstige samenwerkingen.

 

U vertegenwoordigen in Brussel

AliénorEU kan de vestiging van uw organisatie in Brussel uitbaten en het logistieke aspect van uw vergaderingen beheren.

Wij kunnen u tevens vertegenwoordigen tijdens evenementen die in Brussel plaatsvinden en ervoor zorgen dat uw boodschap zo veel mogelijk mensen bereikt.